Welcome to Nadurjana.com

Email: peter@nadurjana.com

HOME

 

http://www.knightsofstpeterandstpaul.com/

 

Sunday Program 21 May, 2017

 

Presented by Peter Paul Portelli, Pauline Zahra, Josephine Dimech, Mary Abela and George Sammut.

 

 

 

 

Knights of St. Peter & St. Paul: http://www.knightsofstpeterandstpaul.com/

Maltese Cultural Centre Albion. Melbourne. Click to open link: https://www.facebook.com/Maltese-Cultural-Centre-Albion-568850423317001/

     

Guestbook

Click on Guest book to leave a message

Confraternity of the Knights of St. Peter & St. Paul 20th Anniversary June 2017

Monday 22 May, 2017

 

The Supreme Council of the Confraternity of the Knights of St. Peter & St. Paul

Familiar faces of the Members of the Supreme Council of the Confraternity of the Knights of St. Peter & St. Paul and many others who will visit Nadur for their Convention on the 28 June.

Fourty Six knights and damesfrom Melbourne, Germany, Bulgaria and Portugal will join our Members in Malta to the commemorate the 1950 years of the martyrdom of St. Peter & St. Paul.

Chevalier Peter Paul Portelli

Grand Master

Photo from left: Dame Teresa Mamone, Chev. Sydney Vas, Chev. Rev. Fr. Manuel Sunaz Chaplain, Chev. Vincenzo Galtieri Deputy Grand Master, Chev. H.E. Peter Paul Portelli Grand Master, Dame Angela Greto Grand Prior International, Chev. Joseph Coleiro Grand Chancellor, Secretary to the Grand Master, Dame Domenica Sabatini Treasurer, Chev. Mario Sabatini Assistant Treasurer, Dame Gail Vas Secretary, Chev. Ange Kenos.

Isir il-karnival ta' Mejju gewwa n-Nadur

Ritratti minnMario Muscat

#MaltaFiles: Simon Busuttil joffri d-dispożizzjoni tiegħu lill-PM

Watch Video https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBusuttilSimon%2Fvideos%2F1737256859634112%2F&display=popup&ref=plugin&src=video

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil offra d-dispożizzjoni tiegħu lill-Prim Ministru Joseph Muscat biex immedjatament jiltaqgħu biex jaħdmu flimkien u jwaqqfu malajr il-ħsara li qed issir minħabba l-kwistjoni tal-hekk imsejħa MaltaFiles.

Waqt attività politika f'Birkirkara, Dr Busuttil sostna li wara li l-Prim Ministru appella għal għaqda nazzjonali, ma ċempillux biex jiltaqgħu u jiddiskutu kif se jiġġieldu din il-kwistjoni. Qal li lanqas meta kienu bilqiegħda ħdejn xulxin waqt diskussjoni dakinhar filgħaxija, ma kellmu fuq il-MaltaFiles.

Sostna li għada filgħodu se jsejjaħ konferenza tal-aħbarijiet biex il-PN jippreżenta numru ta' miżuri, biex mhux biss ikun salvat is-settur tas-servizzi finanzjarji, iżda biex Malta terġa' ssir l-għira ta' pajjiżi barranin.

Simon Busuttil qal li din l-istorja tal-MaltaFiles ħadet l-għeruq għax il-midja internazzjonali sabet lil Malta f'mument fejn il-kredibilità tagħha hi dgħajfa, u meta “l-possibiltà li niddefendu isem Malta mhix b'saħħitha”.

Saħaq li l-Gvern li suppost qed jiddefendi lil Malta, hu stess hu mgħerreq fil-korruzzjoni, u staqsa, f'dan il-mument, kif il-Gvern ta' Joseph Muscat jista' jiddefendi lil Malta fuq il-korruzzjoni meta hu stess hu korrott.

Wiegħed li jekk hu jiġi elett Prim Ministru, jaħdem biex jiġġieled il-ħsara li qed issir lil Malta.

Il-Kap Nazzjonalista saħaq kif Keith Schembri kien diġà "mgħerreq fil-korruzzjoni" meta l-Partit Laburista kien għadu fl-Oppożizzjoni, u kien qed jaħdem id f'id miegħu biex il-PL jirbaħ l-elezzjoni fl-2013.

Dwar il-whistleblower tal-Bank Pilatus, Simon Busuttil qal li din kienet persuna kuraġġuża ħafna li ssugrat is-sigurtà u l-impjieg tagħha u ta’ familtha. Sostna li r-risposta ta' Joseph Muscat għall-fatt li kixfet il-korruzzjoni biex ikun hemm ġustizzja, kienet li jiftaħ il-kwereli biex jittieħdu passi legali kontriha.

Sejjaħ lil Joseph Muscat "ipokrita", għax ipprova jkisser lil min ħareġ l-informazzjoni.

B'appell lil dawk kollha li jsostnu li l-pajjiż ma jistax jibqa' sejjer kif inhu, appellalhom biex jieħdu azzjoni, u biex jitkellmu "fil-miftuħ”.

Simon Busuttil temm id-diskors tiegħu billi qal li fit-3 ta' Ġunju l-poplu Malti għandu għażla, u appella lil dawk li mhumiex kuntenti bis-sitwazzjoni preżenti biex, bħalu, jagħżlu Malta.

“Żammejt lin-nies li kienu importanti għall-proġetti” – Joseph Muscat

Watch video: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpartitlaburista%2Fvideos%2F1532094660154503%2F&display=popup&ref=plugin&src=video

Eks Prim Ministru, saċerdoti u artisti bi proposti għall-partiti politiċi

 

L-Eks Prim Ministru Karmenu Mifsud Bonnici, saċerdoti, artisti, kittieba, trejdjunjonisti u għadd ta’ nies oħra ħarġu l-Manifest Soċjali għall-partiti politiċi.

Fl-isfond tal-elezzjoni ġenerali, 99 persuna ngħaqdu flimkien u għaddew għadd ta’ proposti dwar il-faqar, drittijiet, paċi, ambjent u inklużjoni.

Il-faqar

Il-grupp ippropona biex il-Gvern jaħdem għal aktar ugwaljanza soċjali billi jara li kulħadd ikollu dritt għal residenza diċenti b’kera aċċessibbli għal kulħadd.

Dwar it-taxxa, il-grupp qal li l-Gvern għandu jaħdem ukoll biex min jiflaħ l-aktar jikkontribwixxi aktar għall-ġid tas-soċjetà.

Ippropona wkoll li ssir reviżjoni tal-COLA biex tirrifletti realment l-għoli tal- ħajja għal dawk bi dħul baxx.

Suġġeriment ieħor huwa li tiddaħħal sistema ta’ reference budgets fejn l-għoli tal-ħajja jiġi mkejjel skont  kemm persuna tonfoq għal ħtiġijiet essenzjali u partikulari tagħha.

Drittijiet

Fil-qasam tad-drittijiet ġie propost li fil-Kostitutzzjoni jidħlu d-drittijiet għal paga minima nazzjonali diċenti li tkun biżejjed għall-għajxien u d-dritt għal żieda regolari tal-għoli tal-ħajja ndaqs għal kulħadd. 

Paċi

Proposta oħra hija biex il-Gvern iħaddan politika ta’ newtralità attiva għall-paċi, is-sigurtà  u l-progress soċjali fost in-nazzjonijiet kollha, skont ma titlob il-Kostituzzjoni.

Il-grupp saħaq li l-Gvern għandu jopponi l-gwerer u l-azzjonijiet militari, u jikkundanna l-kriminalità tal-gwerra kullimkien, speċjalment fil-Mediterrran. Ippropona wkoll li l-Gvern għandu jaħdem biex jiżżarmaw l-armamenti u l-bażijiet militari fil-Mediterran.

Gvern miftuħ

Dwar it-trasparenza, il-grupp ippropona li l-Gvern ixandar fuq l-internet id-dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex il-poplu jkun jaf b’mod effettiv il-ħidma tal-Gvern.

Ambjent

F’dan il-qasam il-grupp ippropona li l-inħawi fejn ma jistax isir żvilupp (ODZ) għandhom ikun ħielsa tassew mill-iżvilupp, billi jkun hemm moratorju fuq bini f’dawn iż-żoni.

Suġġeriment ieħor hu li jkun hemm reviżjoni tal-awtoritajiet li jirregolaw l-ippjanar, u jsiru miżuri biex jimtela bini vojt u jittranġa bini eżistenti minflok jitla ġdid. 

Reviżjoni tal-politika dwar il-bini għoli u li jinħolqu spazji ħodor, l-aktar f’żoni ta’ bini u popolazzjoni intensivi.

Tisħiħ ta’ setturi oħra tal-ekonomija ħalli tonqos id-dipendenza tax-xogħol u l-impjiegi fuq is-settur tal-kostruzzjoni.

Inklużjoni reali

Fl-aħħar nett il-grupp qal li l-Gvern għandu jħaddan politika ta’ inklużjoni effettiva, jopponi l-interventi militari u l-gwerer li qed joħolqu refuġjati u immigranti, jieħu azzjoni kriminali kontra l-isfruttar tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-impjiegi irregolari u jaħdem għal rabtiet politiċi u kummerċjali aktar ekwi u ġusti bejn l-Ewropa u t-Tielet Dinja.


Fost il-persuni li ffirmaw dan il-manifest hemm: Claire Azzopardi,Kit Azzopardi, Jean Paul Borg, Colin Calleja, Gilbert Calleja, Glen Calleja, Angele Deguara, Michael Grech, Adrian Grima, Nathalie Grima, Sandra Hili Vassallo, Fr Vince Magri, Mathias Mallia, Sammy Meilaq, Janice Mercieca, Alfred Micallef, Charles Miceli,Karmenu Mifsud Bonnici, Yana Mintoff, Fr Mark Montebello, Walid Nabhan,Rita Saliba,Malcolm Schembri,Emanuel Scicluna,Fr Ang Seychell u Fr Gwann Xerri.

Sunday 21 May, 2017

 

Sunday Request Program

60 minutes of your favourite songs. Enjoy.

Electricity supply to Gozo is upgraded

Investment will also lead to visual impact elimination of aerial lines

Enemalta is laying 10 kilometres of new high-voltage underground cables in Mellieħa to replace the old overhead lines that supply electricity to Gozo.

Through the €1.6 million investment, the company is improving the reliability and security of the electricity distribution network supplying the sister island.

Replacing the old 33kV overhead lines with new underground cables will reduce the risk of storm damage and other difficulties linked with the operation, repair and maintenance of overhead lines.

It will also lead to the visual impact elimination of aerial lines and pylons across kilometres of countryside in Mellieħa, the company said in a statement.

Customers in Gozo and Comino receive electricity through submarine cables connected to the distribution centre at Armier Bay. This distribution centre is supplied from the Mellieħa Distribution Centre through three alternative connections.

Two of these connections include a set of two parallel 33kV lines suspended on 33 pylons across a distance of 4.5 kilometres across the countryside between the two distribution centres.

The pylons, which reach heights of up to eight storeys, were erected between 1986 and 1988. They are the longest stretch of overhead 33kV lines still in use in Malta, extending all the way from the locality’s residential area down to Għadira Bay, before taking a steep climb to the Red Tower area of L-Aħrax tal-Mellieħa, until they reach the distribution centre.

Earlier this month, Enemalta started laying two new underground cable connections between the two distribution centres.

Once the new connections are energised, the old overhead lines and their pylons will be dismantled.

The first phase of the project includes the excavation and cable laying works at the Għadira Bay area. This work will be ready before summer. Between June and September Enemalta will be laying cables in other sections of the route to avoid traffic disruptions close to the beaches.

The final excavation and cable laying works are planned to be ready in autumn 2017. As part of these works, Enemalta is also increasing the capacity of the Mellieħa Bay area through the development of a new 11kV substation.

Muscat pledges 3-year tax holiday for Gozo business relocation

Tax credits pledged to Gozitan students studying in Malta

Maltese businesses which relocate their operations to Gozo will be exempt from paying tax for three years, Prime Minister Joseph Muscat promised today.

Speaking during a news conference in Gozo ahead of the June 3 general election, Dr Muscat said such businesses will have all their taxes refunded by the government. 

"This is practically a three-year tax holiday for Maltese businesses... It is also probably the biggest incentive ever offered to help business growth in Gozo."

Among other proposals, Dr Muscat also pledged tax credits of up to €5,000 to the parents of Gozitan students studying at the University of Malta to cover rent expenses.

The Prime Minister said the fast ferry service between Valletta and Mġarr, Gozo will be launched in months after the adjudication of the 12 tenders.

A new old people's home that would house 500 residents, will also be built, in addition to the one already being constructed in Għajnsielem.

 

 

 

Saturday 20 May, 2017

 

Magistrate slams police mishandling of Gozo indecent assault case

A magistrate has slammed police mishandling of a case of attempted violent indecent assault in Gozo, acquitting the accused of all charges

A magistrate has slammed police mishandling of a case of attempted violent indecent assault in Gozo, warning that he would no longer tolerate it.

The case dates back to March at the Xewkija Wasteserv facility, when a 30-year-old man from Victoria was alleged to have grabbed a woman, who had been disposing of an old mattress, “by the shoulders and pressed himself against her.”

He was arraigned in March by inspector Edel Mary Camilleri and charged with attempted violent indecent assault and harassment.

The man had consistently denied doing so, the court noted, both hours after the incident as well as before the court. CCTV footage exhibited in court shed no light on what happened, the court noted.

“The prosecuting official issued charges against the accused without even bothering to send for him and take a statement. Neither had she bothered to speak to the complainant. Neither had she bothered to watch the CCTV footage or speak to other persons who might have shed light on the incident.”

Presiding magistrate Joe MIfsud condemned in the strongest of terms, what he called “this type of fake investigation.”

“It is pointless for the prosecuting official to later go running with a note of appeal to try and find some shelter in the Attorney General's office, like the pigeons that seek shelter under the columns of a church or the court.”

The court underlined that it was a well established principle that the court was to evaluate the body of evidence as a whole and not piecemeal.

On the charge of attempted violent indecent assault, the court made reference to several landmark judgments and legal scholars on the topic of sexual offences. It noted that the complainant had testified to having waited four hours to go to the police after allegedly being assaulted and had not mentioned the incident to the Wasteserv facility's management. The prosecution's evidence “fell well short of the level required in the criminal law sphere.”

On the second charge, that of harassment, the court pointed to judgments by the Court of Appeal it had made on this topic, emphasising that the action had to have occurred on more than one occasion. As this was a solitary incident, harassment could not subsist.

The court observed that it had explained this to inspector Camilleri in the past, saying that “she continues to persist down this wrong path...This court feels this to be an abuse of power that it will no longer permit.”

It acquitted the accused and ordered that a copy of the sentence be given to the Commissioner of Police.

Lawyer Kevin Mompalao was defence counsel

Busuttil: 'I will publish evidence if Muscat continues to challenge me'

Nationalist Party leader Simon Busuttil was accompanied to court by a delegation carrying 'eight files of evidence' against OPM chief of staff Keith Schembri over alleged money laundering

Nationalist Party leader Simon Busuttil has warned Prime Minister Joseph Muscat that he will publish evidence showing how his chief of staff is guilty of graft and money laundering if Muscat continues to insist that the Opposition leader does not have hard evidence in hand.

Busuttil appeared in court this morning accompanied by a delegation carrying eight files of evidence, after inquiring magistrate Aaron Bugeja accepted a court application Busuttil filed yesterday, making himself available to testify once again over revelations from documents he claimed show OPM chief of staff Keith Schembri paid to former Allied Group managing director Adrian Hillman €650,000 between 2011 and 2015.

“I have said several times that I felt it was my responsibility to present this evidence in court. But let me say this, if the Prime Minister continues to defy me and deny that my evidence is correct, I will not hesitate to publish them,” Busuttil told journalists upon exiting the court.

Busuttil described the evidence he presented as “chilling” and said it left no doubt that money laundering had taken place in how €650,000 had made its way from Schembri to Hillman, through a series of investments.

“What is interesting is the official reason for these payments according to Brian Tonna... it was a payment for a consultancy for services relating to editing and publishing. It speaks volumes about what is happening,” Busuttil said, referring to Brian Tonna - who in his capacity as auditor - justified the transfers as such.

The machinations had started before the election and carried on till 2015, he said. “These people were corrupt from their time in opposition. This is why their place is not in politics. They have dirtied politics, they have dirtied us who are in politics and above all they have sullied the name of our country.”

Busuttil had already taken evidence claiming kickbacks paid to Schembri by auditor Brian Tonna on the sale of Maltese citizenship, but Bugeja later issued a decree so that a new inquiry be launched, led by Natasha Galea Sciberras.

This morning, he repeated his condemnation of the Police Commissioner and "a few senior police officers who had let themselves become tools for corruption."

“Imagine: Magistrates Bugeja and Galea Sciberras, to do their jobs, need to use the police – the same police who knew about this for a year and did nothing.”

It was almost in the interests of the police that the evidence never sees the light of day, Busuttil suggested. “That is not to say that there is an interest in the evidence being destroyed.”

"We don't only have a situation where the people in Castille are corrupt, but one where the institutions that should be protecting us are protecting them."

Asked by MaltaToday about Joseph Muscat's warning that Busuttil would have to carry the responsibility for the “calumny of Egrant”, Busuttil was adamant. “I have no doubt that Egrant belongs to the Prime Minister and I do not believe him at all. I cannot understand how the magistrate cannot reach a conclusion. All that is required is prima facie evidence. At face value, is there enough evidence for this to be investigated? That is all the magistrate needs to do.”

The inquiry was not intended to establish guilt beyond reasonable doubt, he said. “I believe the whistleblower and the FIAU, but the court is to decide...I cannot see a way that the magistrate could reach a conclusion other than that there is a case, at face value.”

Busuttil said words failed him in thanking those who “at great risk to themselves and to their families, came forward with evidence. In return I promise them my full protection.”

“Your country is calling you. Come forward.”

The PL would win again if Mizzi and Schembri had resigned last year – Ivan Bartolo

The Labour Party would win another victory in the coming election if Konrad Mizzi and Keith Schembri had resigned last year, according to Nationalist Party candidate Ivan Bartolo, who added that the country would not be going through a snap election had they stepped down.

Interviewed by The Malta Independent news editor Rachel Attard on INDEPTH, Mr Bartolo said: "I believe that the PL would have won the next general election and remained there for another five years."

Three months ago Mr Bartolo had announced that he will be contesting the next general election on the PN ticket on the 9th district. He is the founder of software company 6PM.

The PN candidate said that "the last PN government had planted different seeds in various sectors and, over the last four years, the PL government has been reaping the fruits, moving in the same direction with positive results." But he questioned which new industries and sectors this government has brought to Malta.

When asked to say which political party he had voted for in the last general election, Mr Bartolo said that he had voted for the PN "but when I saw the 2013 electoral results and that the PL had won by a majority of 36,000, as a person who sells change, I was very angry with myself that I did not vote for change."

He said, however, that the PL, in the last election, promised meritocracy, transparency and accountability but did not fulfil its promises.

 

Tuesday 16 May, 2017

 

It-Tabibu and his bus

Photos by Mario Muscat

Imnarja in 1928

Prime Minister pledges no income tax for farmers; further defends hunting fines statement

Prime Minister Joseph Muscat today pledged that farmers would not have to pay income tax on their earnings from farming, should the PL be re-elected to govern the country. Addressing a political activity in Gharghur, the Prime Minister said that currently, farmers pay a special 3% income tax rate, while adding that if elected, like fisherman, they would no longer have to pay anything. Another proposal put forward by the Prime Minister tonight, is that farmers would be allowed to transfer their land lease (qbiela) between each other, and would not need to be father and son to do so.

Archbishop Charles Scicluna speaks out against ‘politics for the few’

Archbishop Charles Scicluna has indirectly weighed in on the political campaigns, stating that politics working in the interest of a few is anti-politics.

He was addressing a conference, when he quoted Pope Francis, who said that “politics can be one of the highest forms of charity because it seeks the common good.”

“Social Justice demands that whoever governs looks at principles of truth, common good and even at the protection of the environment, then reflects and then implements, guaranteeing for his children and his children’s children, an environment that will help their quality of life.”

“When a society is poisoned by corruption and lies, one not only reduces the dignity of people and that of their relationships, but it will lead to conflict rather than social justice,” he said.

In closing, the Archbishop called for Maltese Catholics to strengthen the sentiment of social justice, creating an environment for Maltese politicians to be free from favouritism, and where they are free and able to work for the common good.”

Marlene Farrugia attends PBS debate with MLP flag, displays it in front of her throughout

Leader of the Partit Demokratiku (PD) Marlene Farrugia attended a debate this evening on PBS between representatives of the two main parties (she forms part of the PNPD coalition) with a flag of the formerly branded Malta Labour Party, and placed it directly in front of her throughout the debate.

She proudly exclaimed that she comes from parents who were “Mintuffjani”, meaning that they were staunch supporters of former Labour Prime Minister Dom Mintoff, and that she was there to represent all those who genuinely care for Malta. She also added that this was a message for genuine Labour supporters to join the coalition.

Dr Farrugia also coined a new term for what she called the so-called Labour Party: ‘Panama-Labour’.

The debate was between Dr Farrugia, PN family and social solidarity spokesperson Clyde Puli, Labour MP Silvio Schembri and Civil Liberties, Social Solidarity and Consumer Affairs Minister Helena Dalli.

The two sides, in typical political-debate fashion, pushed every opportunity to ridicule their opponent while also highlight any form of legislation (from PL officials) or proposals (from PNPD officials).

Curiously, Labour MP Silvio Schembri asked Mr Puli and Dr Farrugia to condemn a comment made by some unknown hard-line supporter, possibly on social media, who said he wishes for PL supporters’ children to fall ill with cancer.

Apart from the fact that Mr Puli and Dr Farrugia are parents themselves, all politicians from both sides of the divide would condemn such a deplorable statement, a question that springs to mind is why bring up the social media comment when hardliners from both PL and PN have said such atrocities and will continue to do so?

Minister Helena Dalli took the time to call out comments made on the social media page of ForzaNazzjonali against dancer Felix Busuttil something for speaking at a PL rally.

Asked by presenter Mario Micallef, she confirmed that abortion is not on the agenda for the PL, and with regards euthanasia:

“This government is open to discussion and taking action based on that discussion.”

Mr Puli said that Minister Dalli has not credibility to speak about what is on the PL’s agenda when the citizenship-by-investment scheme or having companies in Panama weren’t on the agenda either, but they still came to fruition.

Asked about the PN’s stance on abortion, he said the PN is categorically against because it “respects life from beginning to end,” adding that the same goes for euthanasia. He said a discussion must be had on how to improve palliative care.

He blasted the Minister Dalli for speaking about equality, saying this is where she has failed most.

He called her out for defending Labour MP Joe Debono Grech after he threatened to assault Dr Farrugia while she was still a Labour MP, adding that she will probably defend those commenting against Dr Godfrey Farrugia for following his wife into PD.

He also asked the PL to stop using homosexual rights in order to distract whenever the party finds itself in hot water.

Minister Dalli hit back by questioning where notoriously ultra-conservative PN candidate Josie Muscat stands on the PN’s pledge to legalise gay marriage.

She highlighted an increase in the minimum wage, and the fact that there will be a commission that reports directly to the Prime Minister and make recommendations for when this should again be raised.

A proposal of the PN which would make it legal for parents to call in sick when their child is sick has been taken onboard by the PL, Minister Dalli revealed.

Mr Puli said the surplus is actually of corruption, commissions and greed. He said that the economy is going well because of the previous PN government who attracted the financial services sector, gaming, low-cost airlines, cruise-liners and pharmaceuticals.

Mr Schembri stressed that, as is evident from the Opposition’s interventions, it is filled with negativity. He said that Malta’s reputation is being tarnished because of the PN and its MEPs who are making false accusations, and especially because of blogger Daphne Caruana Galizia. He also questioned the ability of the PN when it makes simply mathematical errors when presenting proposals and their accompanying costs.

Dr Farrugia said the choice for the upcoming election is between a genuine love for Malta and the so-called Labour Party (PL), or as she called it: Panama-Labour.

“This is the most corrupt government in the history of Malta. When speaking about corruption, it means that they are stealing from you, stealing opportunities. The choice is between a national force and a government that had the most women in precarious working conditions, a government that increased public debt by €1 billion, not because of any new capital projects, but because of waste and greed.”

She slammed the government for selling off public assets such as Karen Grech hospital, Enemalta and Gozo general hospital. 

‘On 3 June do what Mintoff would have done, put Malta before everything' - Busuttil

In an unlikely reference to former Labour Prime Minister Dom Mintoff, Nationalist Party Leader Simon Busuttil told those present at the political event in Cottonera to do what Mintoff would have done, and put Malta first in the coming elections. Acknowledging that Cottonera is deeply-rooted with Labour Party supporters, Dr Busuttil said, "I know how many times Dom Mintoff has spoken here and has stated that Malta comes before everything, I know that you kept believing in Mintoff and supported him. You always believed that what he did was for Malta because for him, Malta become before everything." Nationalist Party Leader Simon Busuttil was addressing party faithful in the Southern locality of Cospicua, as part of the party's electoral campaign titled 'I Choose Malta'.   "I ask you to reflect on this only," he continued, "how would Dom Mintoff have acted to situations where the Government was doing things like selling Zonqor Point,  selling passports or  Enemalta?" he asked, listing others. Addressing those "who were always loyal to Mintoff and are now torn between the party and the  country," Dr Busuttil said ,"do like Mintoff, put Malta before everything." 

Monday 15 May, 2017

 

 

The battle for Gozo

Government employment raises eyebrows

As the two major political parties devote unprecedented attention to gaining supremacy in Gozo, the government’s wage bill is rising amid an aggressive recruitment drive by State entities based on the sister island.

Sources close to the Gozo Ministry told The Sunday Times of Malta that in recent weeks, there have been long queues outside the Gozo Ministry in Victoria.

“This recruitment drive has already resulted in about 20 new employees at Gozo Channel and eight at the Water Services Corporation, as well as a number of beach cleaners, who will be based in Comino,” the sources said.

The number of Gozitans employed at the Cittadella under the General Workers’ Union government-funded scheme for the jobless has also increased overnight, they pointed out.

The list continues with 10 watchmen based in Dwejra, whose original remit was to keep the iconic Azure Window out of bounds for safety reasons. Though it collapsed in March – a few days after they were employed – they are still reporting for work as if nothing has happened.

Furthermore, the road-marking section of the Gozo Ministry in recent months has trebled in size from six to 18 workers.

However, in one particular case, which involved a call for 12 drivers also issued by the ministry, things seemed to have got out of hand.

“Overwhelmed with about 200 applicants who queued outside the ministry in Pjazza San Franġisk as early as 6am, the ministry decided to increase the number of vacancies to 30. Nevertheless, the process was then halted amid fears of a political backlash from the aggrieved applicants who would have missed out on these jobs,” sources said.

Traditionally a PN stronghold, the 13th district, which comprises Gozo and Comino, went Labour’s way in the 2013 general election for the first time since 1955. Though the PN obtained the majority of votes, the Labour Party still won three of the five seats up for grabs as a result of the votes its candidates inherited in the later counts.

Keen to regain lost ground this time around, the PN has gone a step further by issuing a manifesto exclusively for Gozo.

Greater autonomy through a regional council empowered to tap EU funds, a permanent link to Malta and fiscal incentives to encourage business to set up shop in Gozo are among the PN’s pledges.

On its part, the Labour Party is not giving an inch away amid accusations from the Opposition that it has used its power of incumbency to gain votes.

Apart from promising to forge ahead with the Malta-Gozo tunnel, Labour is also insisting that the majority of the PN’s proposals are already in the pipeline or will drain the country’s finances.

However, unless Labour achieves ano-ther landslide victory, the likely scenario is that one of its three Gozitan MPs, Anton Refalo, Justyne Caruana and Franco Mercieca, will not be elected.

PM says tunnel could be finished by 2024

The Malta-Gozo tunnel could be operational within seven years, Prime Minister Joseph Muscat said yesterday during a news conference on the sister island.

“The project can be done and it’s feasible. We cannot keep Gozo hanging,” he said.

Dr Muscat pointed out that if the geological studies which were underway concluded that the project was technically feasible, it would take a further two years for works to start until the necessary development permits were issued.

From an environmental perspective, the entrances and exits to the tunnel would probably pose the greatest challenges. However, he expressed optimism that Norwegian partners would guide local experts to minimise the impact as much as possible.

Furthermore, the Prime Minister welcomed the interest shown in the project from international experts and foreign governments, including Italy, Turkey and China.

In his address, Dr Muscat noted that support for the project was especially high among young Gozitans.

According to a study conducted by Marvin Formosa, 82 per cent had described themselves as in favour of the tunnel, while only 13 per cent were against.

Dr Formosa, who delivered a presentation on his findings, said a tunnel would reverse the brain drain in Gozo and encourage more Maltese to take a vacation on the sister island.

he Labour Party has been rendered fake by its leadership - Godfrey Farrugia

Labourites have nothing to fear from Forza Nazzjonali, former minister stresses


Former Labour minister Godfrey Farrugia this afternoon accused the Labour Party leadership of rendering the PL a fake party, and said labourites were not to blame for their party's predicament.

Addressed a Nationalist Party mass meeting in Zebbuġ, he told thousands of people that they were on the right side of history.

Dr Farrugia, who has joined the Democratic Party, which is in a coalition with the PN, said he had hoped to get the Labour administration back to their senses.

“I had hoped we would change direction, but instead, it chose the road of ridiculing people,” he said. 

“I had worked so that certain people would no longer harm the party, and so that the promise of good governance could be realised, because that was at  the root of all the other promises,” Dr Farrugia said.

“The soldiers of steel (suldati ta’ l-azzar) are those who stand for their principles, who promote social solidarity, the environment, the common good, the people’s health, and life from its very earliest.”  

Labour supporters, he said, were not to blame for their party’s predicament. But Keith Schembri, the prime minister’s chief of staff had forgotten about the national interest. And he hadmanaed  to hide his actions, by having a general election called. But, he said, the Labour leadership could not hide its mistake with another mistake. 

He said his aim in joining the Democratic Party was to ensure that the next government was honest. It was his choice to join the PD, a choice which was not motivated by his relationship with his partner Marlene Farrugia.

It was his choice to join the PD, a choice which was not motivated by his relationship with his partner Marlene Farrugia.

The disparaging and sexist comments made about his and Marlene Farrugia were a disgrace, he said, and further proved how the Labour Party had become ‘fake’.

Marlene Farrugia had managed to create a movement to promote the national environment in an open honest way open to all, he said.

Marlene Farrugia was a woman of special talent. She was an outstanding patriot who had created the Democratic Party against all imaginable odds because she found in Simon Busuttil a person who shared their view that the best for the country was to seek consensus not division.

Dr Farrugia said he was an optimist and he was confident that with the people's will, the country could be brought to the right track and healed.

Addressing himself to Labourites, he said that the Forza Nazzjonali would defend them and they had nothing to fear. Their only fear was if Labour remained in government. It was the ordinary people who suffered from corruption, it was the workers who paid, he said.

Alfred Sant says he’d rather vote for Tal-Ajkla than JPO

Former Labour Prime Minister Alfred Sant would prefer to vote for Zaren Bonnici, known as Tal-Ajkla, than for Jeffrey Pullicino Orlando, a last-minute addition on the Labour Party ticket.

In reply to questions sent by The Malta Independent, Dr Sant said that he would not consider voting for Pullicino Orlando, not “even if he turned up to weep at my doorstep”.

Dr Sant and Dr Pullicino Orlando have not seen eye to eye ever since the Mistra scandal was uncovered in the run-up to the 2008 election. At the time, Dr Sant was Opposition Leader and Pullicino Orlando was a PN MP. In one event that is remembered by one and all to this day, JPO burst out crying during a PN pre-2008 election activity.

JPO had instituted libel proceedings against Dr Sant after the latter ha claimed corruption. Pullicino Orlando had applied for a permit for an open-air disco at Mistra, and Dr Sant had described the application as “scandalous, immersed in corruption, obscene and protected the interest of a small clique”. JPO had lost the libel case.

Pullicino Orlando has since made a 180-degree turn to join Labour, and has been occupying the post of chairman of the Malta Council for Science and Technology with a salary of over €55,000 a year. He submitted his application as a PL candidate on the seventh district.

Asked for his comments about JPO’s nomination as a Labour candidate, Dr Sant said:

“In all election campaigns, a comic or actually farcical moment always manages to come up.

“If the fellow concerned was a candidate on the district where I vote, even if in the interests of the Heavenly Party, and even if he turned up to weep at my doorstep, I would never even dream of voting for him.

“I would prefer to vote instead for a candidate of the Ajkla Party.”


Sunday 14 May, 2017

 

Now playing on Nadurjana

SundayRequest Program

60 minutes of your favourite songs. Enjoy.

Jeffrey Pullicino Orlando submits nomination as PL candidate

'I want to help Joseph Muscat continue to push the country forward'

Former Nationalist MP Jeffrey Pullicino Orlando will be contesting the general election on behalf of the Labour Party.

He submitted his nomination this evening four days after he had said he was seriously considering standing with Labour.

Read: Jeffrey Pullicino Orlando 'seriously considering' standing with Labour

He said when contacted today that he had been discussing the issue with the Joseph Muscat and his family for the past week and decided to do his bit for the country and help the prime minister to continue to push the country forward.

Asked how he was now contesting with a party he had fought tooth and nail in 2008 when the issue of a project on land he owned in Mistra had been brought up, Dr Pullicino Orlando claimed that matter had been concocted by the Nationalist Party to win that election.

Dr Pullicino Orlando contested the general elections of 1996, 1998, 2003 and 2008 as a PN candidate and was always elected. In 2008 he was elected from two districts, despite being embroiled in the Mistra controversy.

As a Nationalist MP, he had, on his own initiative, moved a motion in parliament which eventually led to a referendum and the introduction of divorce in 2011.

He also voted with the Labour Opposition in a motion which led to Richard Cachia Caruana resigning his post as Malta's ambassador to the EU.

He then left the PN parliamentary group and stayed on as an independent MP in the dying months of the last PN government.

In the run-up to the last election, he backed the Labour Party and Dr Muscat retained him in his post as chairman of the Malta Centre for Science and technology. He has since maintained his criticism of the Nationalist Party.

Read: JPO explains on Mistra land project

“Ivvutaw għall-persuni ta’ għaqal u integrità” – L-Isqfijiet

L-Arċisqof ta’ Malta Charles Scicluna u l-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech ħeġġew lill-Maltin biex jivvutaw għall-kandidati ta’ għaqal u integrità, “li jgħożżu u jħaddnu l-valuri etiċi li nemmnu fihom”.

L-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex għamlu  dan l-appell fl-Ittra Pastorali li ħarġu fl-okkażjoni tal-elezzjoni ġenerali.

F’din l-istess ittra, l-Isqfijiet appellaw lill-votanti biex jagħmlu għażla favur il-ġid komuni u favur soċjetà ġusta, waqt li fakkru lin-nies fid-dmir li jivvutaw, tant li t-titlu tal-pastorali huwa ‘nerfgħu ir-responsabbiltà tagħna.’

L-Isqfijiet iddeskrivew l-elezzjoni ġenerali bħala ġrajja importanti ħafna fil-ħajja tas-soċjetà Maltija, għax bl-elezzjoni jintgħażel lil min il-poplu jafda t-tmexxija ta’ Malta fis-snin li ġejjin. Żiedu jgħidu li din hi responsabbiltà serja fuq spallejn il-votanti u li titlob minnhom li jippreparaw ruħhom sew ħalli jagħmlu deċiżjoni infurmata.

“Kulħadd għandu jivvota skont il-kuxjenza”

L-Isqfijiet qalu li kulħadd għandu jivvota skont il-kuxjenza, li tfisser li quddiem Alla kulħadd jagħraf dak li hu veru u xieraq, u jagħżel dak li hu tassew għall-ġid komuni u għal soċjetà ġusta. L-Isqfijiet iddeskrivew il-vot bħala tweġiba għad-domand

 


Free Advertisements

Red line 5

The Webmaster has the right to accept or reject advertising on this website

 

 

Email: joeborg@fndeerpark.com.au

Website: http://www.fndeerpark.com.au