Uncategorized

Il-Gvern m’għandux ibigħ il-patrimonju Malti

Posted on

L-Erbgħa, 16 ta’ Mejju 2018 NET Newsroom – Marthese Portelli, PN Id-deputat Nazzjonalista Marthese Portelli appellat lill-Gvern biex il-Palazz ta’ Selmun ma jinbigħx għaliex dan hu parti mill-patrimonju Malti. Fil-parlament Martehse Portelli qalet li fit-30 ta’ April l-Ministru Edward Scilcuna qal li l-Gvern qiegħed fil-proċess biex ibigħ il-lukanda Selmun u l-Palazz ta’ Selmun. Hi semmiet […]

Uncategorized

Mill-ġdid inċident ieħor fit-triq ewlenija ta’ Għajnsielem

Posted on

L-Erbgħa, 16 ta’ Mejju 2018 Robert Cremona Illum seħħ inċident tat-traffiku ieħor fi Triq l-Imġarr f’Għajnsielem – ħabta li ħalliet persuna feruta. Sorsi mid-depot ikkonfermawlna li l-inċident seħħ dalgħodu, liema inċident kien wieħed gravi kif jixhdu dawn ir-ritratti esklussivi li kiseb NET news. Jidher li għal xi raġuni karozza baqgħet dieħla f’pick-up li kien ġej […]

Uncategorized

Filmat: Jinżamm arrestat iż-żagħżugħ li saq fuq pulizija; jaffaċċja 23 akkuża

Posted on

Nicole Borg,  Christoph Schwaiger 13:13 Il-Qorti tiċħad it-talba tad-difiża li jkun hemm divjett fuq l-isem taż-żagħżugħ 13:12 Il-Qorti tiċħad it-talba biex l-imputat jingħata l-ħelsien mill-arrest. Qalet li dan qed isir minħabba n-natura gravissima tar-reati u li jista’ jkun hemm intraġġ fuq il-provi. 12:59 L-avukat tad-difiża qal li qed jitlob għall-ħelsien mill-arrest bħala parti mid-dmir tiegħu. Qal li wieħed […]

Uncategorized

Filmat: Twieġeb mhix ħatja li kienet kompliċi fit-theddida ta’ bomba fuq il-vapur

Posted on

Nicole Borg,  Christoph Schwaiger 12:38 Il-Qorti tordna li l-akkużata ma tingħatax il-ħelsien mill-arrest. Ġie rrakkomandat li l-imputata tiġi eżaminata minn psikjatra. 12:37 Il-Maġistrat tgħid li l-Qorti dejjem imxiet bil-miftuħ ħlief meta jkun hemm xhieda b’rabta ma’ xi kundizzjoni medika jew psikoloġika. 12:36 Il-ġurnalisti jerġgħu jidħlu fl-awla 12:15 Il-Maġistrat tordna biex il-każ jibda jinstema’ fil-magħluq fuq talba tad-difiża. Il-Prosekuzzjoni ma […]

Uncategorized

90 sena ta’ Farsons

Posted on

It-Tlieta, 15 ta’ Mejju 2018 Matthew Mamo Il-pubbliku jista’ jgħix mill-ġdid id-90 sena ta’ servizz li offriet s’issa lil pajjiżna l-birrerija ta’ Farsons. Dan hekk kif il-kumpanija fetħet wirja ġdida fil-faċilitajiet tagħha fl-Imrieħel. Farsons bdiet minn binja ferm iżgħar fl-1928 fil-Ħamrun, minn fejn bdiet tiġi prodotta wkoll l-ewwel birra Maltija, il-Farsons Pale Ale fid-19 t’April […]

Uncategorized

Pompi tal-petrol: “Qed tingħata impressjoni li l-permessi qed joħorġu qishom pastizzi”

Posted on

Mill-Parlament Id-deputat Laburista Alex Muscat qal li l-Oppożizzjoni qed tagħti l-impressjoni li l-permessi għall-pompi tal-petrol ġodda qed joħorġu qishom pastizzi mill-Awtorità tal-Ippjanar. Huwa qal li madanakollu l-verità hi li f`temp ta’ tliet snin ħarġu tliet permessi li jinkludu żewġ rilokazzjoni taż-żewġ pompi tal-petrol mill-irħula għal postijiet iktar siguri. Huwa qal dan wara li lbieraħ id-deputat […]

Uncategorized

​Il-Kummissarju jixhed dwar Għawdxi li evada t-taxxa għal 5 snin

Posted on

Stefan  Pullicino Il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar deher fil-Qorti wara li ssejjaħ personalment jispjega għaliex il-Pulizija baqgħet ma sabitx raġel li allegatament kien qed jevadi t-taxxa għal ħames snin. Ir-raġel huwa min-Nadur Għawdex u qed jiġi akkużat li ma ħallasx il-bolla u taxxi oħra. Minkejja dan, il-qorti semgħet kif l-awtoritajiet lokali ma rnexxilhomx isibuh biex jgħaddulu […]

Uncategorized

Titlesta r-roundabout ġdida bejn Ħal Qormi u Ħal Luqa

Posted on

Stefan  Pullicino Il-Ministeru għat-Trasport qal li fil-jiem li għaddew tlesta l-bini mill-ġdid tar-roundabout biswit ir-residenza San Vincenz de Paule, li tgħaqqad Ħal Qormi ma’ Ħal Farruġ, Ħal Luqa u għadd ta’ lokalitajiet oħra fin-nofsinhar ta’ Malta. Intqal li fl-aħħar jiem ingħataw l-aħħar saffi ta’ asfalt madwar ir-roundabout u l-korsiji ġodda li nbnew magħha sabiex it-triq issir iktar […]

Uncategorized

Il-Pulizija tfittex Għawdxija li allegatament talbet lill-akkużat jagħmel theddida finta ta’ bomba

Posted on

  LOKALI Rapport: Brandon Pisani Mosti tressaq il-Qorti u ammetta li nhar it-Tlieta tal-ġimgħa li għaddiet għamel telefonata anomima lill-Pulizija b’theddida ta’ bomba fuq il-vapur tal-Gozo Channel li konsegwenza tagħha waqqaf is-servizz għal kważi erba’ sigħat b’inkonvinjent kbir għal mijiet ta’ passiġġieri. Ronald Mallia ta’ 30 sena mill-Mosta, ġie identifikat bħala l-persuna li l-ġimgħa l-oħra ċempel […]