Uncategorized

“Lil missieri ma stajtx ngħin?” – Il-kirurgu Debono

Posted on

Minn Josianne Camilleri Il-kirurgu Joe Debono jirrakkonta kif il-mewt ta’ missieru bil-kanċer ħadha bi kbira ħafna u kien jistaqsi kif hu ma setax jgħinu, meta permezz tax-xogħol tiegħu huwa għen ħafna nies li kienu morda. Fil-programm Il-Ħajja Sabiħa fuq RTK, jirrakkonta kif kellu jfittex l-għajnuna professjonali biex jaċċetta din ir-realtà. Spjega kif jifhem aktar l-imġiba […]

Uncategorized

“Malta wkoll tista’ tintlaqat minn tsunami” – espert

Posted on

Minn Stefan Pullicino Siżmologu mid-Dipartiment tal-Ġeo Xjenza fl-Università ta’ Malta Dr Matthew Agius, qal li bħal kull gżira oħra fil-Mediterran, Malta wkoll tista’ tintlaqat minn tsunami. Semma kif bl-iżvilupp matul is-snin mal-kosta tal-Lvant ta’ Malta, f’każ ta’ tsunami l-impatt fuq Malta jista’ jkun sostanzjali. Dr Agius spjega li ma hemmx ħafna x’jista’ jsir biex titwaqqaf […]

Uncategorized

Intervista ma Mons Salv Muscat ex Arcipriet tan-Nadur dwar Dun Mikiel Attard.

Posted on

Mill Kavalier Carmel Saliba CKSPP Nota: It-Tribunal Djocesan wasal biex itemm is-smigh tax-xhieda fil-kaz ghall-Beatifikazzjoni tal-Qaddej t’Alla Dun Mikiel Attard. Jekk xi hadd ghandu taghrif dwar il-Qaddej t’Alla u jahseb li jkun utli ghall-kawza, imma ghadu ma instemax, huwa mitlub li jikkuntattja mill-aktar fis possibli u mhux aktar tard mit-8 ta’ Novembru 2018, lid-Delegat tal-Isqof, […]

Uncategorized

220 years ago today, Gozo seized independence from the French

Posted on

Island set to relive occasion Field Captain of the Maltese Army leading the Maltese militia in Mistra Bay. Photo: Michaela Wecker With Sunday marking the 220th anniversary since Gozo seized independence from the French, the island is set to relive that momentous occasion in a climax to what has been the largest series of battle recreations […]

Uncategorized

Japplika biex djar f’Wied Għomor isiru guest house

Posted on

Minn Sarah Cassar Dymond Applikazzjoni li ġiet approvata minn qabel u li kellha tara żewġ binjiet mġarrfin jinbnew f’żewġ djar bil-pool intemmet f’qasir żmien. Id-djar li ġew approvati bħala PA / 7524/16 inbnew xorta waħda, iżda issa, l-iżviluppatur applika għal bidla fl-użu tar-residenzi approvati biex isiru guest house li tikkonsisti fi 11-il kmamar tas-sodda u […]