Wirja Agrarja u ta Artigjanat fin-Nadur

Wirja Agrarja u ta Artigjanat fin-Nadur! Narawkom fit-23 u 24 ta’ Gunju! Se nkomplu nsebbhu u nkabbru din l-attivita u din is-sena hija organizzata wkoll grazzi ghall-ghajnuna tas-Segretarjat Parlamentari tal-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali.

Image may contain: 1 person

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *