Il mina ghal Ghawdex

Anglu Xuereb – Kuntrattur

Anġlu Xuereb ma jridx mina għax tirvinalu l-vaganza. Ma jimpurtax li l-Għawdxin iridu jqumu fil-5 ta’ filgħodu jekk iridu jaħdmu jew jistudjaw Malta.

Id-domanda li jqajjem hija relevanti, Għawdex irriduh għall-vaganza tal-Maltin? jew biex jgħixu tajjeb u jkattru l-Għawdxin?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *