Imut Joseph Attard ta’ Triq San Koronatu

Minn Mario Muscat

Image may contain: 1 person, smiling, closeup

Il- bierah thabbret il-mewt ta’ Joseph Attard ta’ Triq San Koronatu fl-eta’ ta’ 52 sena.

Joe Attard huwa maghruf bhala ‘Tal-Freeway’ ghaliex huwa s-sid tal-hanut li jgib dan l-isem fil-Pjazza.

Joe Attard ghal numru ta’ snin kien il-Kap tal-Iskola tal-Arti f’ Ghajnsielem u minn taht idejh ghaddew hafna u hafna studenti anke hafna minnhom adulti. Joe ha hsieb ukoll il-bini ta’ din l-iskola u hadem hafna biex in-numru ta’ studenti f’ din l-iskola kien wiehed kbir.

Il-funeral ta’ Joseph Attard ser isir ghada l-Erbgha 14 ta’ Frar bil-quddiesa tkun fl-4.30p.m. fil-Bazilika tan-Nadur.

Minn hawn naghtu l-kondoljanzi lill-martu, bintu, familjari u hbieb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *