“Ċapċpu għal dan it-Titanic li qed jegħreq” – MEP dwar l-UE

Matthew Borg

L-Ewroparlamentari mill-grupp tal-Ewropa tan-Nazzjonijiet Ħielsa (ENF), Matteo Salvini, iddeskriva lill-Unjoni Ewropea bħala “titanic li qed jegħreq”, u żied jgħid li kulħadd qed iċapċaplu huwa u jegħreq.

Dan kien wieħed mill-mumenti waqt il-plenarja fil-Parlament Ewropew fi Strażburgu, fejn fost l-oħrajn tqajmu suġġetti bħall-bżonn għal bidla radikali fil-mentalità ta’ kif jitfassal il-baġit tal-Unjoni Ewropea, il-proċess tal-ispitzenkandidat, l-immigrazzjoni u l-valuri Kristjani tal-kontinent.

Il-mistieden għal dan ix-xahar kien il-Prim Ministru Kroat, Andrej Plenković, li tkellem dwar il-futur ta’ pajjiżu, li ilu msieħeb fl-UE 5 snin biss, fil-kuntest usa’ tal-futur tal-Unjoni kollha.

Fost l-oħrajn Plenković enfasizza li l-Brexit kienet deċiżjoni ħażina u li kixfet kemm l-UE ma kinitx qed tikkomunika man-nies.

Tkellem ukoll dwar il-vulnerabbiltà tal-Ewropa, espost mill-attakki terroristiċi li laqtugħa, u rrimarka li jridu jissaħħu l-fruntieri, iżda t-tisħiħ għandu jmur lil hinn.

Finalment qal ukll dwar ix-xewqa li l-Kroazja tidħol fix-Schengen u ż-Żona Ewro.

Madankollu spikkaw il-kontributi ta’ Matteo Salvini mill-grupp tal-Ewropa tan-Nazzjonijiet u l-Ħelsien (ENF), tal-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker, u dak taċ-Ċermen tal-Partit Popolari Ewropew (PPE), Manfred Weber.

“Iċ-ċapċip li smajt hawn ġew qisu ċ-ċapċip lit-Titanic jegħreq” – Salvini

Kien skjett ħafna l-intervent ta’ Matteo Salvini mill-grupp ENF, li tkellem lejn l-aħħar, li qal li ċ-ċapċip tal-Ewroparlamentari lejn xi wħud li tkellmu favur ix-Schengen, iż-Żona Ewro u l-għajnuna lill-immigranti, kien qisu ċapċip lejn it-Titanic li qed jegħreq.

Beda billi wissa lill-PM Kroat biex jaħsibha darbtejn qabel idaħħal lill-Kroazja fix-Schengen u ż-Żona Ewro, u żied jgħid li minabba f’hekk, sontu, fl-Itaja daħlu mas-600,000 immigrant irregolari.

Salvini qal li l-Ewropa m’għamlet xejn quddiem dan, anzi qed tagħmel agħar meta tirrikonoxxi lill-migranti klimatiċi, jiġifieri dawk li jaħarbu mhux minħabba gwerer jew persekuzzjoni, iżda minħabba theddid mill-klima.

Żied jgħid li jistħi jaħseb f’Ewropa li qed taħsiba biex tħalli lit-Turkija tidħol fl-Unjoni, u qal li l-problema bħalissa mhix in-nazzjonaliżmu estrem, iżda t-terroriżmu Iżlamiku.

Iddeskriva lill-Unjoni bħala xi ħadd li jimmassara liż-żgħir u jitħabbeb mal-kbir, u temm l-intervent billi qal li għalih mhux il-banek jew l-immigranti jiġu l-ewwel, iżda t-Taljani.

Taqliba ta’ taħt fuq dwar kif isir il-baġit – Juncker

Juncker saħaq bi sforz li jkun hemm bida fil-mod kif isir il-baġit tal-UE, u qal li trid tinqaleb is-sistema sħiħa.

Irrimarka li d-diskussjonijiet iridu jinbidlu “mill-poeżija għar-realtà”, billi l-ewwel jiġi diskuss il-kontenut tal-baġit, imbagħad jingħataw iċ-ċifri, u mhux bil-maqlub kif, skontu, isir issa.

Juncker iddeskriva t-tfassil preżenti tal-baġit bħala “madmad”, u żied jgħid li b’dal-mod mhux se jintlaħqu x-xewqat tal-Unjoni.

Qal li ddejjaq jisma’ dibattiti fuq l-għanijiet tal-UE, jew li hemm bżonn baġit kbir mingħajr ma jiġu diskussi l-ambizzjonijiet. Hawnhekk tkellem dwar il-ħtieġa li jiġu ffrankati l-flus b’mod għaqli, mingħajr ma titnaqqas il-politika tal-koeżjoni, jiġifieri dik li tgħaqqad, u mhux tifred.

L- ispitzenkandidat

Suġġett ewlieni mqanqal huwa l-proċess tal-ispitzenkandidat, u jekk dan għandux ikun rikonoxxut uffiċajalment u mħaddem fl-elezzjoni tal-PE s-sena d-dieħla.

B’dal-proċess kien inħatar Juncker bħala President tal-Kummissjoni fl-2014, iżda mhu mniżżel fl-ebda trattat tal-Unjoni, u ħafna jqisuh xejn aktar minn ftehim b’teħida tal-idejn bejn il-mexxeja.

Skont is-sit Politico, huwa tal-mistħija li l-Unjoni, entità li tgħid li hi bbażata fuq id-demokrazija, m’għandha mniżżel imkien fis-sod dwar l-ispitzenkandidat. 

It-trattati preżenti jitolbu lill-Kunsill biex jinnomina lill-Parlament president, u dan wara li jikkunsidraw ir-riżultat tal-elezzjonijiet. Id-dibattitu li għaddej bħalissa dwar l-ispitzenkandidat hu fil-fatt kif qed jittieħdu dawn il-kunsiderazzjonijiet.

Il-proċess tal-ispitzenkandidat jagħżel lill-President tal-Kummissjoni mill-aktar partit li jġib voti fil-PE, allura ħafna kkritikaw dal-proċess, għax għalihom b’dal-mod il-Parlament u l-Kunsill ma jkollhom ebda saħħa biex jagħżlu l-aħjar kandidat, iżda jħallu l-għażla għall-aktar partit li jkun ġab voti.

Min jaqbel mal-proċess, bħal Juncker, jemmen li l-kredibbiltà tal-Unjoni tiddepedi minn dal-proċess, għax joffri ċ-ċans li partiti politiċi li jridu idħlu fil-PE jagħżlu kandidati u dawn jiddibattu bejniethom, imagħad ir-rebbieħ ikun dak mill-partit li rebaħ l-aktar voti.

Iżda peress li dal-proċess mhu mniżżel imkien, m’hemmx xi jżomm lill-partiti milli ma jsegwuhx, u dan joħloq il-problema diskussa.

“F’kull villaġġ li tmur fl-UE ssib knisa jew kappella” – Weber

Meta tkellem Manfred Weber tal-PPE ffoka fuq lil-kburija nazzjonali, iżda enfasizza li wieħed għandu jmur lil hinn u jħoss il-kburija Ewropea.

Qal li kull fejn mar, anki f’villaġġi żgħar sab knisja jew kappella, u għalhekk sostna li l-wirt Kristjan hu fiċ-ċentrutal-identità Ewropea, u oqsma oħra, bħall-ekonomija, jiddependu minnu u minn xulxin.

Temm jgħid l jeħtieġ li tiġi protetta l-ħajja Ewropea billi tiġi preżervata l-fidi tagħha, li skontu hi l-wirt Kristjan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *