Il-Karnival tan-Nadur

Nadur – Gozo

By Nadur Local Council

Issa li bdiet sena gdida, l-aqwa u l-akbar Karnival f’pajjizna huwa biss ftit gimghat il-boghod! Il-Karnival tan-Nadur jibda fl-4 ta’ Frar! Bhal ma gara fl-ahhar tlett snin, id-disinn sar minn artist lokali, din is-sena Chris Saliba, u jirrapprezenta il-massa ta’ nies li jattendu ghal Karnival tan-Nadur, b’kull tip ta kostum, specjalment ghal dak ta wara inzul ix-xemx!

Image may contain: 4 people

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *